Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Yara

  Nå full skördepotential med rätt strategi för N, P, K och S.

  Höstsäden behöver god tillgång på fosfor och kalium i tidig utveckling för att inte bestockning och rotutveckling skall hämmas och övervintringen äventyras. Nya försök visar att kombination av N, P, K och S på hösten kan göra en dramatisk skillnad.

   Bilderna visar skillnaden mellan höstkorn utan höstgödsling och med 190 kg/ha YaraMila Höst 8-10.5-20. Bilden till vänster visar gödslad ruta och bilden till höger visar ogödslad ruta. Försöket genomfördes utanför Vara, Västergötland 2017. Platsen har låg fosforstatus i marken och effekten är dramatisk på tillväxten både höst och tidig vår. Mellanlera, P-AL-tal 2, K-AL-tal 14, förfrukt höstvete.
  Bilderna visar skillnaden mellan höstkorn utan höstgödsling och med 190 kg/ha YaraMila Höst 8-10.5-20. Bilden till vänster visar gödslad ruta och bilden till höger visar ogödslad ruta. Försöket genomfördes utanför Vara, Västergötland 2017. Platsen har låg fosforstatus i marken och effekten är dramatisk på tillväxten både höst och tidig vår. Mellanlera, P-AL-tal 2, K-AL-tal 14, förfrukt höstvete.

  Under 2016–2017 genomförde Yara omfattande försök i Sverige med höstgödsling av höstsäd för att se hur skördepotentialen skulle kunna utnyttjas till fullo.

  – Försöken visade tydligt att om fosfortillgången för plantan inte är optimal hämmas bestockningen, vilket resulterar i ett lägre axantal och lägre skörd. Tydligast syns detta under den tidiga tillväxten på våren då led utan fosfortillförsel halkar efter med färre skott och försenad utveckling, säger Ingemar Gruvaeus, agronom på Yara.

  För att undersöka om en balanserad gödsling redan på hösten kunde ge större odlingssäkerhet tillfördes fosfor, kalium, svavel och en liten mängd kväve i höstkorn. Trots att försöken låg på jordar med relativt hygglig fosfor- och kaliumstatus gav framförallt kombinationen av N, P och K på hösten stor positiv effekt på bestockning och skörd. Särskilt stora effekter blev det när hösten var ogynnsam för optimal utveckling.

   Fotnot: YaraMila Höst 8-10.5-20 är i dessa försök en produkt utan mangan. Hela försöken är mangansprutade på hösten enligt lantbrukarens praxis. Fakta om försöken: P-AL-tal 2-11, K-AL-tal 6-22, pH 6,3-8,2.
  Fotnot: YaraMila Höst 8-10.5-20 är i dessa försök en produkt utan mangan. Hela försöken är mangansprutade på hösten enligt lantbrukarens praxis. Fakta om försöken: P-AL-tal 2-11, K-AL-tal 6-22, pH 6,3-8,2.

  Höstvete reagerar som höstkorn

  I höstvete är försöksunderlaget ännu litet, men tendenserna är desamma. Även om man inte ser några skillnader mellan led på hösttillväxten får man helt olika tillväxt på grödan vid den tidiga vårtillväxten och liknande skördeskillnader som i höstkornet.

  Se skillnaden i höstvete efter gödsling med YaraMila Höst.

  Det goda utfallet från försöken gjorde att Yara tog fram en ny produkt, YaraMila Höst 8-10.5-20 Mangan som är utformad för att ge höstsäden en optimal start. YaraMila Höst 8-10.5-20 Mangan har 90 procent av kvävet i form av ammonium vilket ger en lokal försurning runt gödselkornen och strängen.

  – Denna surhet ger en indirekt manganeffekt som dessutom förstärks med 0,5 procent mangan för att få en gödslingseffekt. Genom denna sammansättning kan höstsäden få en optimal start utan extra mangan som bladgödsling, åtminstone fram tills det finns tillräcklig bladmassa för att få god effekt av en bladgödsling, säger Ingemar Gruvaeus.

  Läs mer om hur YaraMila Höst stärker grödans höstutveckling och hur det gynnar bestockning och rotutveckling. Här hittar du produktinformation om YaraMila Höst.

  Till toppen