Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med John Deere

  John Deere erbjuder lönsamhet!

  John Deere erbjuder en belöning till de kunder som kör sin John Deere-traktor på ett bränsleeffektivt sätt.

   Håkan Westesson, försäljningschef på svenska John Deere.
  Bild 1/2 Håkan Westesson, försäljningschef på svenska John Deere. FOTO: unknown
   Filosofin hos John Deere är att vara ledande inom teknikutveckling.
  Bild 2/2 Filosofin hos John Deere är att vara ledande inom teknikutveckling.

  Ofta fokuserar den som ska köpa en ny lantbruksmaskin på antalet hästkrafter, om det finns hyttfjädring eller på andra tekniska specifikationer. Kunderna glömmer då de andra värden som finns i samband med traktorköp, som till exempel ”cost of ownership”, det vill säga vad maskinen kostar under sin tid hos lantbrukaren och som förutom inköpspris innefattar exempelvis bränsle, service och underhåll, minus andrahandsvärdet.

  – John Deere-maskinerna är lite dyrare i inköp men ofta gör man inte en djupare analys av kostnaderna och glömmer att ett högt inköpspris oftast ger ett högt andrahandsvärde, förklarar Håkan Westesson, försäljningschef på svenska John Deere.

  John Deere leder teknikutvecklingen

  John Deere lägger 5 miljoner dollar på utveckling varje dag. Filosofin är att vara ledande inom teknikutveckling och det innebär inte att man vill tillverka allt större maskiner. Maximal storlek är i princip redan nådd, bland annat beroende på att vägnäten inte klarar bredare maskiner. Istället vill John Deere utveckla maskiner som kan utnyttjas ännu effektivare med fler hektar per körd timme.

  – En del i detta är att man tar ifrån förarna maskininställningarna och istället låter maskinens dator göra effektivitetsinställningarna. Ett exempel på detta är den kamera som finns i tröskorna och som analyserar kärnorna för att se om det finns för många knäckta kärnor och anpassar inställningarna därefter, säger Håkan Westesson.

  Garantier skapar säkerhet och effektivitet

  Andra värden i maskininköpet kan vara olika garantier. John Deere arbetar med två typer av garantier: körtidsgaranti och bränsleförbrukningsgaranti.

  Körtidsgarantin innebär att maskinen alltid ska hållas igång. Skulle något problem uppstå som inte löses inom 48 timmar, får kunden en ersättningsmaskin till låns. För att kunna dra nytta av denna garanti måste man ha ett serviceavtal.

  Bränsleförbrukningsgarantin innebär att John Deere garanterar att deras maskiner har den bästa bränsleeffektiviteten. För de sexcylindriga traktorerna i 6-serien samt i 7- och 8-serierna finns en bränslegaranti som innebär att man har en garanterad målmängd för olika arbetsuppgifter. Exempelvis har man satt 25 liter per timme för 7-serien vid transportarbete. Skulle traktorn dra mer än så, kompenserar John Deere merförbrukningen med 1 euro per liter diesel.

  Bränsleförbrukningsgarantin skulle kunna locka traktorförarna att köra mindre ansvarsfullt, på ett sätt som ökar bränsleförbrukningen. Men John Deere belönar även dem som kör sparsamt. Genom att ha rätt inställningar, som rätt viktfördelning på ekipaget och rätt ringtryck, kan föraren optimera bränsleförbrukningen. John Deere belönar kunden med 2 euro per liter insparad diesel.

  – Detta är en läcker drive som pågår under 2018 och 2019 och som vi gör för att få kunderna att köra mer effektivt. Efter årets säsong med torka och värme är det än viktigare att kunna utnyttja maskinerna till fullo, säger Håkan Westesson.

  En annan aktivitet är utmaningen ”Combine Challenge” där John Deere utmanar konkurrenterna i tröskprestanda. Skulle någon konkurrent lyckas slå John Deere belönas konkurrenten med 10 000 euro.

  John Deere arbetar vidare på fler garantier som ska hjälpa till att till fullo utnyttja potentialen i maskinerna.

  Först med autostyrning

  Förutom garantierna arbetar John Deere även med tekniska hjälpmedel för att öka värdet av maskinerna hos kunderna. Företaget har varit något av en förebild i branschen när det gäller tekniska hjälpmedel.

  Exempelvis var man först med autostyrning med sitt system Auto Trac som lanserades i slutet av 90-talet. Då var det mer av en ”nice to have”-funktion, men har allt mer gått mot att vara en ”must have”. Tack vare autostyrningen kapar lantbrukaren kostnader; man gör inga kostsamma överlappningar och man slipper irriterande mistor.

  Även det automatiska vändtegssystemet används av allt fler. Systemet gör arbetet effektivare, med den raka vändtegen som sparar arbete och skapar precision.

  Telematik ökar effektiviteten

  Ett annat sätt för att påverka effektiviteten är telematiksystemet JD Link som finns som standard i maskinerna. När dagens arbete har avslutats, kan lantbrukaren ladda ner sin data och ta åt sig av informationen för att se hur effektivt traktorn använts vid olika belastningar och olika varvtal. JD Link kan även användas för tilldelningskartor och skördekartering.

  – Effektivitet handlar mycket om att kunna utnyttja all tillgänglig information, säger Håkan Westesson.

  Till toppen