Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS – i samarbete med Timac Agro

  Höj skörden på din vall och förbättra kvaliteten på ditt grovfoder

  Kvävegödslingsmedel med ny teknik kan öka avkastningen och förbättra den näringsmässiga kvaliteten i din vallskörd, visar nya svenska försök.

   Under 2017 provade Hushållningssällskapet olika svavelgödslingsstrategier i vall på tre olika försöksplatser i Sverige. Läs i artikeln hur testet slutade.
  Bild 1/2 Under 2017 provade Hushållningssällskapet olika svavelgödslingsstrategier i vall på tre olika försöksplatser i Sverige. Läs i artikeln hur testet slutade.
   Christer Alexis, Styvinge Gård, berättar varför han använder Sulfammo.
  Bild 2/2 Christer Alexis, Styvinge Gård, berättar varför han använder Sulfammo.

  Under 2017 provade Hushållningssällskapet olika svavelgödslingsstrategier i vall på tre olika försöksplatser i Sverige; i trakterna av Länghem, Husqvarna och Örebro. Försöken omfattade en serie i blandvall med sju olika försöksled och tre skördar. Alla led gavs samma mängd kväve och skördades vid samma tidpunkt på varje försöksplats.

  Högst totalskörd och bäst netto

  I snitt på alla försöksplatser och tre skördar gav Sulfammo från Timac Agro högst totalskörd med bibehållet energiinnehåll och ökad proteinhalt. Merskörden jämfört med en traditionell gödslingsstrategi var 300 kg ts/ha vilket omräknat i ECM gav ett netto efter behandling på 604 kr/ha.

  – Sulfammo bibehåller och förbättrar dessutom kvaliteten i grovfodret, säger Erika Nyström, regionchef hos Timac Agro.

  Förklaringen ligger i att produkten tillför kvävet mer kontinuerligt vilket gör att upptaget ökar och omvandlingen till protein underlättas samtidigt som risken för kväveförluster minskar.

  – Eftersom Sulfammo hjälper plantan att ombilda nitrat till ammonium och så småningom till protein minimeras också risken för höga nitrathalter i ensilaget. Höga nitrathalter kan skapa hälsostörningar hos idisslare, säger Erika Nyström.

  Länken mellan miljö, skörd och kvalitet

  Sulfammo, som innehåller kväve och en högre svavelhalt än traditionella kvävegödselmedel, rekommenderas som förstagiva till vallen så tidigt som möjligt på våren. Produkten möjliggör en tidig kvävegödsling med mindre risk för kväveförluster till följd av urlakning eller denitrifikation.

  – Produkten fungerar extra bra på gårdar med mycket stallgödsel eftersom den ökar mineraliseringen genom ökad biologisk aktivitet i jorden, säger Erika Nyström.

  -Jag har använt Sulfammo i kombination med flytgödsel på vall och höstvete i ett par år nu och jag är mycket nöjd med både mängd och kvalitet, säger Christer Alexis, Styvinge Gård.

  Läs mer om produkterna från Timac Agro på www.timac.se

  Till toppen