Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Grow In Chamber AB

  ”Jag skördar 52 gånger per år – låt mig berätta hur”

  700 kilo utsäde som blir 7 ton högkvalitativt grönfoder, med cirka 35 % ts, på 7 dagar, eller 1 000 kg per dag. Grow In Chamber tar högteknologisk odling till en ny nivå och ökar lönsamheten och tryggheten för lantbrukaren. Boka in ett besök på vår demoanläggning och träffa vår foderexpert Charlotte Åkerlind.

   Charlotte Åkerlind är Agro Management Consultant på Grow In Chamber AB och jobbar sedan många år med helhetsrådgivning till lantbrukare.
  Charlotte Åkerlind är Agro Management Consultant på Grow In Chamber AB och jobbar sedan många år med helhetsrådgivning till lantbrukare.

  Här kan du boka ett besök på Grow In Chamber`s demoanläggning

  Grow In Chamber är en sluten växtkammare i en container som revolutionerar odlandet av grödor och foder. I växtkammaren optimeras värme, vatten och ljus för olika grödor genom en programvara. Den styr de olika grödornas behov för att de ska bli skördeklara på en vecka. Det går alltså att så på måndag och skörda på söndag, eller varje dag.

  – Som lantbrukare behöver man bara tänka på att det krävs tillgång till el och vatten. Grow In Chamber är lätt att installera och använda, säger Charlotte Åkerlind, Agro Management Consultant på Grow In Chamber AB. Vi hyr ut Växtkammaren så man inte behöver binda kapital.

  Stor trygghet

  Sedan många år jobbar Charlotte Åkerlind med helhetsrådgivning till lantbrukare, främst inom mjölk- och köttproduktion, får och häst. Bland annat hjälper hon sina kunder i jakten på ett foder som får djuren att producera optimalt. I det här arbetet ser hon stora vinster med Grow In Chamber, inte minst ekonomiska.

  – Ta ett år som förra året, med den foderbrist som vi hade. Grow In Chamber ger en säker och homogen avkastning varje dag, vecka och år. Det innebär att man har en säker bas i utfodringen, med garanterad högkoncentrerad näring. Det är en otrolig trygghet att alltid kunna producera en kvalitativ och kvantitativ bas av grovfoder varje dag, året om, utan att man behöver tänka på klimatet, skadedjur eller växtföljdssjukdomar, säger Charlotte Åkerlind.

  Lantbrukaren kan själv styra grödvalet, tex vete/åkerböna som har mycket protein och stärkelse. Så 100 kg utsäde per dag. Skörda ca 350 kg ts grönfoder (1000 kg färsk vara) /dag till 100 kor = 3,5 kg/dag.

   Lantbrukaren kan själv styra grödvalet i växtkammaren.
  Lantbrukaren kan själv styra grödvalet i växtkammaren.

  Klimatet en vinnare

  Tanken är inte att Grow In Chamber ska ersätta all foderproduktion på gården. Basen är alltid vallen på gården.

  – Men ”brister” i grovfodret och att alltid ha en trygghet att producera protein och stärkelse (energi) kan till viss del täckas upp av växtkammaren. Det gör att man inte behöver köpa in lika mycket proteinfoder till gården, vilket leder till minskad import. Grow In Chamber är också en mycket klimat- och miljösmart lösning. Man sparar även åkerareal, transporter, diesel, handelsgödsel och bekämpningsmedel, säger Charlotte Åkerlind.

  Öppen för alla

  För att förstå konceptet bakom växtkammaren, och hur den fungerar i verkligheten, har Grow In byggt en demoanläggning. Den är förlagd till Vreta Kloster naturbruksgymnasium i Linköping. Det är just till Östergötland som Grow In Chamber AB i framtiden kommer att flytta sitt huvudkontor, för att komma ännu närmare kunderna.

  – Demoanläggningen är en publik växtkammare, som vi visar upp för allmänheten. Eleverna på naturbruksgymnasiet kommer också att använda den i praktisk utfodring (odling), säger Anders Karlsson, försäljningschef på Grow In Chamber AB.

   Grow In Chamber är en sluten växtkammare i en container. På Grow Ins hemsida kan du boka in ett besök på demoanläggningen.
  Grow In Chamber är en sluten växtkammare i en container. På Grow Ins hemsida kan du boka in ett besök på demoanläggningen.

  Vass expertkunskap

  Demoanläggningen öppnar den 15 januari. Två gånger i veckan, under två månader framåt, kommer Grow In Chamber AB att ta emot besökare. Den som är intresserad får, förutom en rundvisning, tillgång till Charlotte Åkerlinds expertis.

  – Jag kommer att bidra med praktiska och teoretiska råd till besökarna. Till exempel om vilka grödor som passar just deras gård och förutsättningar. Jag kommer också att hjälpa till med att tolka analysdata och hur man optimerar foderstaten. Man kan prata med mig både i grupp och enskilt.

  Boka ett besök på demoanläggningen på vår hemsida, www.grow-in.se. Du kan också kontakta Charlotte Åkerlind på charlotte.akerlind@grow-in.se

  Till toppen