Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS - i samarbete med Bayer

  Goda erfarenheter med Xpro

  Växtodlingssäsongen är i full gång och tiden för svampbekämpningen närmar sig. Det är viktigt att skydda den höstvete som såddes i höstas men även att göra rätt insats i vårkornet där det finns stor potential för merskördar med svampbehandling.

   Patrick Aulin, lantbrukare.
  Bild 1/3 Patrick Aulin, lantbrukare.
   Mattias Göransson, lantbrukare.
  Bild 2/3 Mattias Göransson, lantbrukare.
   Marcus Pedersen, Bayer.
  Bild 3/3 Marcus Pedersen, Bayer. FOTO: TORBEN AANDAHL

  Mathias Göransson och Patrick Aulin är två lantbrukare som fått goda skördar med Xpro under 2017 och som nu reviderat sina svampstrategier på basis av sina erfarenheter.

  Efter många år med samma standard för svampbekämpning i form av Proline® + Comet® har det under senaste året kommit många nya produkter. Många lantbrukare provade redan år 2017 de tre nya Xpro- produkterna mot svamp. Inför denna säsong finns det redan positiv erfarenhet från en stor praktisk användning som förstärks av bra försöksresultat från flera år tillbaka under olika förutsättningar och från olika platser i landet.

  – Vi har fått mycket positiv feedback från nöjda lantbrukare som testat våra Xpro-produkter under 2017. De berättar om friska och gröna bestånd, tydligt högre skördar jämfört med tidigare år men också om hur de kunnat se skillnad i hur sprutvätskan spridit sig på bladen p.g.a. den specialutvecklade formuleringen som ger snabb regnfasthet och optimal täckning även vid stora droppar, säger Marcus Pedersen, Bayer.

  ”Gröna friska fält gav rekordskörd”

  Mathias Göransson brukar ca 400 ha strax väster om Örebro. Han satsar sedan några år på att intensifiera odlingen, speciellt av höstraps och höstvete.

  Under 2017 testade Mathias Göransson Ascra® Xpro på hela höstvetearealen som en komponent i en delad svampstrategi (dubbelbehandling). Ascra Xpro kördes som huvudbehandling vid begynnande axgång.

  – Förra säsongen var ett torrt år i vårt område. Den stora erfarenheten blev att plantorna klarade torkstressen bättre efter behandlingen jämfört med icke behandlade ytor. Plantan höll sig grön och frisk längre och mognade i en bra takt. Och skörden blev mycket bra. Så planen är att köra vidare med samma svampstrategi och samma doser under 2018, säger Mathias Göransson.

  ”Enastående formulering och betydande merskörd”

  Patrick Aulin driver tillsammans med fadern en växtodlingsgård med ca 600 ha åker utanför Nyköping. Under 2017 behandlade han ca 100 ha höstvete i tidig axgång med Ascra Xpro.

  – Jag var väldigt imponerad av lösligheten och vidhäftningsförmågan. Sprutmedlet lade sig som en film på bladen och jag kunde tydligt se var det var sprutat, på ett sätt som jag aldrig tidigare upplevt, säger Patrick Aulin.

  Svamptrycket under 2017 var något lägre än normalt och behandlingen gjordes lite för sent. Ändå gav en enkelbehandling med Ascra Xpro en betydligt högre skörd jämfört med icke behandlade ytor på samma fält.

  – Vi följer skördeutfallet noga och Ascra Xpro behandlingen gav hos oss under förra säsongen en merskörd på hela 1200 kg/ha. Därför kommer vi i år att lägga om hela svampstrategin i höstvete och endast använda Ascra Xpro, säger Patrick Aulin.

  Läs mer om Xpro-produkterna på www.cropscience.bayer.se

  Om Aviator Xpro och Siltra Xpro

  Aviator Xpro och Siltra Xpro innehåller olika mängd av de aktiva substanserna protiokonazol och bixafen. Utöver dessa två substanser innehåller Ascra Xpro även fluopyram. Ascra Xpro innehåller därmed tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper för bättre effekt och bästa resistensprofil.

  Ascra® Xpro innehåller 65 g/l bixafen , 130 g/l protiokonazol och 65 g/l fluopyram.

  Aviator® Xpro innehåller 75 g/l bixafen och 150 g/l protiokonazol.

  Siltra® Xpro innehåller 60 g/l bixafen och 200 g/l protiokonazol.

  Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

  Proline, Ascra, Aviator och Siltra är registrerade varumärke från Bayer.

  Comet är ett registrerat varumärke från BASF.

  Till toppen