Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS – i samarbete med Bayer

  En genomtänkt svampstrategi ger merskörd

  Höstens väta ställer till det för vete men öppnar för vårkorn. Tidigare försök visar att det finns stora möjligheter för högre skördar, men det gäller att planera växtskyddsbehandlingarna i tid.

  I år kommer odlingen av vårkorn att bli större än normalt eftersom många lantbrukare, på grund av den besvärliga hösten, inte kunnat så höstvete som de planerat. Sortförsöken i korn visar att finns stor potential för högre merskördar vid svampbehandling. En genomtänkt behandlingsstrategi i korn lönar sig därför väl.

  I vårkorn bidrar hela plantan till skörden och det är därför viktigt att också skydda de nedre bladen. I försöken 2017 har dubbelbehandling gett högst merskörd och bäst lönsamhet.

  Strategier för korn

  – Lämplig strategi för vårkorn är att starta tidigt med Proline® plus Strobilurin, till exempel i samband med en ogräsbehandling. Följ sedan upp med Ascra®Xpro senare på säsongen, säger Lisa Rydenheim, Bayer.

  I försöken 2017 har Ascra Xpro med den aktiva substansen fluopyram visat sig ha extra god effekt på kornets bladfläcksjuka. Produkten har gett i genomsnitt 200 – 300 kg högre skörd per hektar jämfört med standard; Proline® plus Comet®, och har visat sig vara en mycket effektiv och bred produkt i korn.

  De två översta bladen viktigast i vete

  Vetet skiljer sig från kornet eftersom det framför allt är de två översta bladen som bidrar till skörden. Därför är det särskilt viktigt att skydda dessa blad så att de förblir gröna. Enligt nya danska siffror kommer hela hälften av merskörden i höstvete från en svampbehandling i flaggbladsstadiet medan cirka en tredjedel kommer från den avslutande axbehandlingen. En dubbelbehandling vid dessa två tidpunkter ger bäst skydd och högst merskörd.

  – Eftersom svartpricksjuka är den viktigaste sjukdomen i vete bör du bygga din strategi både vad gäller val av produkt och dos utifrån den, säger Lisa Rydenheim.

  I försöken 2017 gav Ascra Xpro bästa skyddet mot svartpricksjuka i vete. Lämplig strategi är att behandla med Ascra Xpro i flaggbladsstadiet och följa upp vid axgång med Siltra®Xpro eller Aviator® Xpro.

  Dubbelbehandling ger oftast bäst resultat men norrut i landet och vid lägre sjukdomstryck kan det räcka med en axgångsbehandling med Ascra Xpro.

  – Håll koll på vetefälten när flaggbladet växer ut. Har du angrepp av svartpricksjuka på de nedre bladen eller om det har regnat och väderprognosen förutspår fuktig väderlek bör du behandla med Ascra Xpro för att skydda det viktiga flaggbladet, säger Lisa Rydenheim.

  Läs mer om Xpro-produkterna på www.cropscience.bayer.se

  Xpro-produkterna kombinerar olika substanser för bred effekt

  Aviator Xpro och Siltra Xpro innehåller olika mängd av de aktiva substanserna protiokonazol och bixafen. Utöver dessa två substanser innehåller Ascra Xpro även fluopyram. Ascra Xpro innehåller därmed tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper för bättre effekt och bästa resistensprofil.

  • Ascra® Xpro innehåller 65 g/l bixafen , 130 g/l protiokonazol och 65 g/l fluopyram.

  • Aviator® Xpro innehåller 75 g/l bixafen och 150 g/l protiokonazol.

  • Siltra® Xpro innehåller 60 g/l bixafen och 200 g/l protiokonazol.

  • Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

  • Proline, Ascra, Aviator och Siltra är registrerade varumärke från Bayer.

  Comet är ett registrerat varumärke från BASF.

  Till toppen