facebooktwittermail d

Mer pengar till bönder som drabbats av torkan

Vi vill se ett ökat stöd till de lantbrukare som drabbats av torkan och till förebyggande insatser mot effekterna av torkan, skriver Annie Lööf och Kristina Yngwe, Centerpartiet, i en debattartikel.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

De gröna näringarna är landsbygdens ryggrad. Sverige vore inte Sverige utan dem. Det är här vi ser hur tillväxt och klimatarbete går hand i hand. På riktigt. Hur djurhållning, skogsbruk, livsmedelsproduktion och entreprenörskap skapar resurser som vårt land är direkt beroende av.

Bättre villkor för landsbygden och all den viktiga verksamhet som bedrivs där har varit något Centerpartiet slagits för i över ett sekel. Inte minst i det Januariavtal som slutits med regeringen.

Vi har redan i den första budgeten som regeringen kommer att presentera under våren drivit på för en rad satsningar som skulle stärka svensk landsbygd och svenska bönder.

Den gånga sommaren innebar en extrem torka över i stort sett hela Sverige. Den drabbade svenska lantbrukare hårt och effekterna av den kommer att finnas kvar för en lång tid framåt. Vi vill därför se ett ökat stöd till de lantbrukare som drabbats av torkan och till förebyggande insatser mot effekterna av torkan. Vår bedömning är att det behövs mer pengar än dem som aviserats i Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Vi vill att stödet fördelas utifrån de diskussioner som branschen och myndigheter tidigare haft så att de används på det sätt som ger mest nytta för bönderna. Och att det ges ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd där gris och fjäderfä får ett särskilt riktat stöd, samt ett arealbaserat stöd till övriga produktionsgrenar, utifrån den bedömning som både LRF och Jordbruksverket gjort.

Vi behöver också göra det enklare och billigare att driva företag i hela landet. För att sänka företagens kostnader har Centerpartiet drivit på för och fått igenom sänkta arbetsgivaravgifter med en halv miljard redan detta år. Det innebär att den som anställer någon under 18 år helt slipper betala arbetsgivaravgift. Och att företagare som anställer sin första medarbetare nu slipper arbetsgivaravgift i två år. Det här gynnar inte minst små företag, som står inför sin första anställning eller företag inom lantbruk och besöksnäring som anställer många ungdomar under högsäsong.

För att göra det enklare att bo och driva företag i hela landet vill vi också se mer pengar till bredbandsutbyggnad. Landsbygden ska vara lika uppkopplad som storstan. Vi vill att minst 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en uppkoppling på 100 mb/s redan 2020.

Utöver detta kräver Centerpartiet tydlighet kring den privata äganderätten för skog. För oss är det självklart att den ska värnas. Det måste vara slut på godtycklighet och förändrade spelregler för landets skogsägare. Nu är det inte längre Miljöpartiet som håller i taktpinnen när det gäller skogen. Det är Centerpartiets politik som kommer att få genomslag. Vi vet vikten av långsiktiga villkor, värdet av familjeskogsbruk med företagare som får bruka skogen och som tar ansvar för återväxten.

Den budget som M och KD drev igenom i riksdagen drar ner på ersättningen till de skogsägare som fått sin skog skyddsklassad med ungefär 200 miljoner kronor. Vi kräver att detta åtgärdas snarast och vill att tillräckliga medel återförs redan i kommande vårändringsbudget så att skogsägare som har rätt till ersättning också kan få det.

Den svenska landsbygden får aldrig tas för given. Centerpartiet kommer fortsätta slåss för rättvisa och likvärdiga villkor för såväl stad som land. Bara så kan vi ta hela Sverige framåt.

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

Kristina Yngwe (C), ordförande Miljö- & Jordbruksutskottet