facebooktwittermail

LRF har hög beredskap i pandemin

Under hela våren och sommaren, fram till i höst, har LRF:s strategiska krisgrupp arbetat med frågorna i en nära dialog såväl med den egna branschen, resten av livsmedelskedjan som med berörda myndigheter och regeringen, skriver LRF:s vd och koncernchef Anna Karin Hatt i en replik.

LRF:s strategiska krisgrupp har under pandemin arbetat med frågorna i en nära dialog såväl med den egna branschen, resten av livsmedelskedjan som med berörda myndigheter och regeringen.
LRF:s strategiska krisgrupp har under pandemin arbetat med frågorna i en nära dialog såväl med den egna branschen, resten av livsmedelskedjan som med berörda myndigheter och regeringen. FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Professor Peter Lundqvist, SLU, skriver i ATL den 13 november att han saknar en coronastrategi för det gröna näringslivet. Men den finns.

LRF tog tidigt, så snart pandemin hade brutit ut i vårt land, initiativ i frågan och har sedan mars behandlat situationen kring coronaviruset mycket seriöst. Både för att följa och fånga våra företagarmedlemmars och våra intresse- och organisationsmedlemmars behov och utmaningar samt för att säkra LRF:s egen medlemsnära verksamhet och skydda våra egna anställda.

Under hela våren och sommaren, fram till i höst, har LRF:s strategiska krisgrupp, under ledning av LRF:s vd och med deltagande av såväl förbundsordförande som relevanta delar av LRF:s övriga operativa ledning, arbetat med frågorna i en nära dialog såväl med den egna branschen, resten av livsmedelskedjan som med berörda myndigheter och regeringen.

Till det kommer den externa krisgrupp som LRF:s krisberedskapsansvariga tjänsteman höll i, som från mars och fram till tidig höst hade veckovisa avstämningar med alla relevanta delar av det gröna näringslivet.

Förutom de olika delarna i primärproduktionen deltog även de bondeägda kooperativa företagen liksom berörda myndigheter. Där delgavs information och arbetsinriktningar togs fram för prioriterade frågor.

De frågor som var angelägna att lösa lyftes till den strategiska krisgruppen, vartefter vd och vice vd för LRF tog med sig de viktigaste till näringsministerns samordningsgrupp för att säkra livsmedelsförsörjningen. Från mars möttes vi två gånger per vecka.

Under hela våren fick såväl LRF:s egen organisation, förtroendevalda som organisationsmedlemmar löpande information om hur läget såg ut och hur frågor löstes. LRF arbetade löpande med extern kommunikation, inte minst i syfte att lösa den i våras akuta frågan om tillgång på säsongsarbetskraft till trädgårdsnäring och för skogsplantering. Resultatet av detta arbete är att primärproduktionen och livsmedelsproduktionen över lag kunnat producera som normalt, och att hyllorna i butikerna fyllts på.

I samband med den nu accelererande smittspridningen har deltagarna i vårens branschavstämningsmöten ånyo tillfrågats om behovet av förnyad samverkan. Än så länge har de inte sett detta behov, vilket kan tolkas som att de nu tagit höjd för smittan, både vad gäller att skydda sina verksamheter och för att det finns en högre beredskap än i våras att kunna hantera en möjlig större sjukfrånvaro.

Självklart följer LRF den fortsatta utvecklingen noga, och har hög beredskap för att snabbt kunna återaktivera de goda och välutvecklade nätverk som vi byggde upp i våras – med alla delar av livsmedelskedjan, departement och berörda myndigheter.

Kontakterna finns kvar. Hög beredskap för att kunna agera snabbfotat framöver är mer ändamålsenligt än att bygga upp stora och fasta strukturer, ofta med lågt engagemang, som hålls aktiva även om det inte finns konkreta problem.

Anna Karin Hatt

Vd och koncernchef LRF