facebooktwittermail d

Landsbygdsministern: ”Jordbruksverket återkommer till oss om det är ett problem”

Alla andra partiföreträdare anser att luckan i jordförvärvslagen behöver täppas till och flera av dem menar också att regeringen behöver agera omedelbart. 

Landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg lägger i stället ansvaret på Jordbruksverket. 

– De kommer att återkomma till oss om detta är ett problem som behöver rättas till, säger hon i en skriftlig kommentar till ATL.