facebooktwittermail d

”Anmärkningsvärt många olyckor hos Distriktsveterinärerna”

Förra året rapporterade distriktsveterinärerna in 272 jobbrelaterade olycksfall – något som får fackförbundet att reagera. Men Distriktsveterinärerna vill tona ner problematiken kring antalet olyckor och tillbud.