facebooktwittermail d

Anmäler myndighet när nyckelbiotoper försvinner ur karttjänst

Skogsstyrelsen kommer fortsättningsvis inte att visa nyckelbiotoperna på webbkartor i de fall där skogsbolag inte vill dela med sig av informationen. 
Det har fått Naturskyddsföreningen att reagera som anser att det bryter mot EU:s Inspire-direktiv och har därför anmält myndigheten till förvaltningsrätten.

Gammelskog, nyckelbiotop med många orkidearter
Skogsstyrelsen har tagit bort uppgifter om nyckelbiotoper på en handfull skogbolagsmarker från den interna och externa karttjänsten. Detta efter att nya markägare inte längre vill dela med sig av informationen. FOTO: TT

Skogsstyrelsen har tagit bort uppgifter om nyckelbiotoper på en handfull skogbolagsmarker från den interna och externa karttjänsten. Detta efter att nya markägare inte längre har velat dela med sig av informationen. Traditionellt har myndigheten samlat in uppgifter om nyckelbiotoper hos mindre skogsägare medan stora skogsbolag har haft ansvaret att själva inventera sina marker. Uppgifterna har sedan sammanställts på Skogsstyrelsens kartor, som en service för att bolagen själva ska kunna hitta information i samband med till exempel avverkningar.

När nu nya markägare inte vill att uppgifterna längre ska synas tar Skogsstyrelsen bort den.