facebooktwittermail d

Fortsatt nedåt för avverkningsanmälningar

I en ny rapport från Skogsstyrelsen framgår att den avverkningsanmälda arealen minskade med 32 procent under både juni och juli i år.