facebooktwittermail

Anmäld avverkningsareal minskar

Den anmälda avverkningsarealen i Sverige har sjunkit med 16 procent under oktober 2016

Minskningen är i jämförelse med samma månad förra året enligt Skogsstyrelsen.

Under perioden januari till oktober har den anmälda avverkningsarealen minskat med sammanlagt 6 procent i förhållande till 2015. Den anmälda avverkningsarealen har minskat i 15 av 21 län 2016.