facebooktwittermail d

Angrepp kan lindras med senare sådd

De stora angreppen av rödsotvirus under året fanns i väldigt tidigt sådda fält. Risken för att drabbas av andra skadegörare som fritfluga, snömögel, vetedvärgsjuka och rotdödare ökar också vid tidig sådd, skriver Växtskyddscentralen i Alnarp i ett nyhetsbrev.

Riskerna med en tidig sådd hänger samman med när grödan grott och kommit upp, liksom hur tillväxtförhållandena varit under hösten. En tidig sådd gör det lättare för skadegörare att angripa den nysådda grödan, men genom att anpassa såtidpunkten kan vissa angrepp förebyggas.

Angreppen av rödsotvirus var ovanligt intensiva i södra Sverige under säsongen som gick. Bladlössen under den varma, långa hösten i kombination med en tidig sådd bäddade för problemen, skriver Växtskyddscentralen i Alnarp.

Viktigaste faktorn

En enkätundersökning visade att den viktigaste faktorn för angrepp av rödsotvirus var såtidpunkten. Fält som såtts före 10-14 september hade betydligt större angrepp än andra. Varje veckas fördröjning av sådd beräknas kunna halvera angreppen. Störst var skadorna i höstkorn, följt av höstvete. Angreppen var mest omfattande i östra Skåne.

Skördeförlusten efter virusangreppet i höstsäd i Skåne 2015 beräknas till över 30 miljoner kronor.

Rödsotvirus överförs bara genom bladlöss. Endast de löss som fått i sig smittan genom att suga på infekterade gräsplantor bär på virussmittan.