facebooktwittermail d

Lovisa Nellevad: Ändring av beslutad semester kräver arbetsgivarens godkännande

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet omfattar också planering och beslut om semester. Sena ändringar kan göras men som anställd kan man inte kräva det av arbetsgivaren.

Hej, vi har planerat årets sommarsemestrar men nu vill en anställd ändra sina veckor. Har hon rätt att få ändra till de veckor hon vill ha? Hennes syster kommer på besök senare under sommaren och därför vill hon ha sin semester senare än vad vi planerat, men det blir svårt för vår verksamhet att få ihop det med personal om vi skulle göra ändringen hon önskar. Hälsningar Eva

Hej Eva,

Tack för din fråga! Nu när vi närmar oss sommartider blir det aktuellt att planera semestrar och det uppstår ofta frågor kring vad som gäller kring förläggningen och möjligheten att ändra på beslutad semester. Jag börjar med att utveckla något om regelverket kring semesterförläggning och kommer sedan till din specifika frågeställning.

Semester förläggs av arbetsgivaren i samråd med arbetstagare. Till detta hör att arbetsgivaren beaktar arbetstagares önskemål om att få semester en viss tid, samtidigt som verksamhetens bemanningsbehov ska tillgodoses.  Om det inte går att komma överens om hur semesterledighet ska förläggas anger semesterlagen att det är arbetsgivaren som bestämmer om förläggningen. Denna beslutanderätt är i linje med arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, även kallad arbetsledningsrätten. Dock måste arbetsgivaren tänka på att informera den anställde om när semestern ska läggas ut senast två månader innan semestern börjar – såvida det inte finns kollektivavtal som säger något annat.

Arbetsgivarens beslutanderätt har en begränsning i att arbetstagare har rätt till en viss sammanhängande ledighet under sommarperioden. Huvudregeln enligt semesterlagen är minst fyra veckor under perioden juni-augusti, vilket innebär att arbetsgivaren som utgångspunkt ska lägga ut minst fyra veckors sammanhängande semester någon gång under den perioden. Om inte arbetstagarens önskemål om vissa sommarveckor kan mötas måste alltså fortfarande fyra veckors semester läggas ut inom perioden juni-augusti.  

Det är möjligt att komma överens med en arbetstagare om annat, och om kollektivavtal gäller ska man titta där då det förekommer avvikelser avseende antal sammanhängande veckor och periodens längd. Som exempel kan nämnas kollektivavtalet Lantbruk, djurpark och vattenbruk för arbetare som har huvudregeln fyra veckors sammanhängande semester under perioden 15 maj – 15 september, men vid svårigheter med sådan förläggning är det möjligt att gå ner till tre veckor förlagda i ett sammanhang till tiden för sommarskollovet.

När sommarsemestern är planerad och beslutad har inte arbetstagare rätt att kräva en ändring, utan det krävs att arbetsgivaren godtar att semestern ändras. Om det inte fungerar för verksamheten är inte arbetsgivaren skyldig att gå med på arbetstagarens önskemål om att ändra beslutad semester. På motsvarande vis kan inte heller arbetsgivare ändra eller återkalla beslutad semester hur som helst utan bör först försöka komma överens med arbetstagare om det finns behov av att ändra planeringen.  

Lycka till med sommarbemanningen och om det uppstår följdfrågor är du välkommen att höra av dig.

Lovisa Nellevad

Jurist Gröna Arbetsgivare

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten