facebooktwittermail d

Ändrade villkor för Stomp

Efter överklagande från LRF ger Kemikalieinspektionen odlarna rätt att använda växtskyddsmedlet Stomp flera gånger under årets dispens.

Det var i början av året som LRF fick dispensen för Stomp. Men dispensen var villkorad något LRF överklagade eftersom de menade att dispensen var verkningslös vid bara en behandling.

Nu har Kemikalieinspektionen ändrat sig och tagit bort det tidigare villkoret om att max en behandling får utföras per gröda.

Villkoret ersätts med att den sammanlagda dosen inte får överstiga 1,8 liter Stomp SC per hektar och gröda, vilket gör att odlare som vill använda växtskyddsmedlet inte är begränsad till en behandling per gröda. ATL.nu