facebooktwittermail d

Ändrade stödregler gynnar mjölkproduktion i inlandet

Det finns fördelar med satsningar på mjölkproduktion långt in i inlandet.

– Vi måste använda mer av länets åkermark för att producera livsmedel i framtiden, säger Benjamin Bollhöner, affärsutvecklare på Hushållningssällskapet i Västerbotten.