facebooktwittermail d

Ändrade skogsdeklarationer väcker frågor

I årets deklaration baseras virkesförrådet på laserskanningen. Men skogsägare som ATL har pratat med anser att det ger en överskattning.

”Vi är helt övertygade om att volymen från skanningen är bättre än den tidigare uppräkningen från föregående deklaration sett till hela fastighetsbeståndet", säger Jerker Wesslén på Skatteverket. 

Vinterlandskap med snö och produktionsskog i Dalarna
Byte av metod har gett en överskattning av skogsförrådet i fastighetsdeklarationen, anser flera skogsägare. Men enligt Skatteverket är den nya metoden bättre, och dessutom kan skogsägare ändra om de har andra siffror. FOTO: CECILIA PERSSON

En nyhet i årets fastighetsdeklaration är att den förtryckta siffran om virkesförrådet baseras på laserskanningen, i stället för som tidigare en uppräkning från föregående deklaration. Men flera skogsägare som ATL har pratat med anser att den nya metoden ger en överskattning.