facebooktwittermail d

Andra sätt att skydda plantorna

Metallbleck och viltskyddsmedel är de två huvudsakligen använda alternativen för att skydda ungskogen från betande vilt.