facebooktwittermail

Andra sätt att skydda plantorna

Metallbleck och viltskyddsmedel är de två huvudsakligen använda alternativen för att skydda ungskogen från betande vilt.

Trefotsburen är tänkt att skydda enskilda träd.
Trefotsburen är tänkt att skydda enskilda träd. FOTO: MICKAEL HOLST

Enligt Skogsstyrelsen ska man bara undantagsvis behandla plantor mot viltbetning. Man ska inte ha ett sådant vilttryck att det behövs.