facebooktwittermail d

Andra ronden om fjällnära skog

För knappt 3 miljarder kronor och med utbytesmark från Sveaskog skulle staten kunna lösa frågan om skogsbruk i fjällnära skog en gång för alla. Det anser Anders Pettersson på allmänningarna i Västerbotten.