facebooktwittermail d

Andra gången gillt för Åke Hantoft?

Precis som för fyra år sedan tippas Åke Hantoft bli Arla Foods nya styrelseordförande. Den här gången har han starkare bondestöd, till och med i den egna regionen.

Sedan Arla Foods styrelseordförande Ove Møberg överraskande valt att lämna uppdraget, är det upplagt för spekulationer om topposten. Den nya ordföranden utses av styrelsen i samband med representantskapsmötet den 26 maj.

Inte självskrivet


Åke Hantoft, vice ordförande sedan många år, kan framstå som ett självklart val - men det har han gjort förr.

Vid ordförandevalet 2007 var allt upplagt för Åke Hantoft, bortsett från att bönderna i hans egen region inte ville se honom i koncernstyrelsen.

Detta blev avgörande när styrelsen konstituerade sig. Man ville inte ha en ordförande utan förtroende på hemmaplan.

Starkt stöd


Den här gången kan Arlaledningen ha en helt annan agenda än att lyssna på svenska gräsrötter. Men skulle de ändå göra det, har Åke Hantofts aktier stärkts rejält på hemmaplan.

- Stödet för Hantoft har helt förändrats. Han har tveklöst ett starkt stöd från oss i dag, säger Tore Jansson, ordförande i Arlaregion väst.

Vad har hänt?


- Han fick en snyting och tog den på rätt sätt. Numera uppträder han så att han får folk med sig. Han kan behärska sitt humör bättre, han tar inte sig själv på ett så stort allvar, han är inte längre splittrad mellan en mängd olika uppdrag, säger Tore Jansson.

Ett provval i vintras visade att Åke Hantoft har ett starkt stöd i hela Sverige.
- Nu är det raka motsatsen mot förra gången, och det kommer vi att tala om för koncernstyrelsen, säger Börje Olofsson, ordförande i Kronobergskretsen.

Men om Åke Hantoft framstår som självklar för den svenska delen av Arla Foods, saknas det inte utmanare från danskt håll.

Dansk källa


Enligt en dansk källa med goda kunskaper om Arla, har danskarna glömt den gamla principen om att ordföranden bör vara svensk om vd är dansk.
- Det finns inte längre i danskarnas mindset, säger han.
Däremot har danskarna inte glömt Åke Hantofts gamla problem på hemmaplan, och det finns frågetecken kring om han kan vara en aktuell kandidat igen.

Danska namn


I stället nämns Jan Toft Nørgaard, styrelsemedlem sedan 1998, som en lämplig efterträdare till Ove Møberg. Även styrelsemedlemmen Bent Juul Sørensen bedöms vara en god ledare.

Ove Møberg lämnar alla sina uppdrag i Arla Foods, både i kretsrådet och i representantskapet.

Åke Hantoft vill inte alls kommentera hur styrelsen kan se ut efter den 26 maj.
- Vi får se vilka som blir valda. Det kan komma in någon ny. Alla måste ha respekt för processen den 26 maj. Anna Rosenberg