facebooktwittermail

Ygeman: Grön kredit ska öka biobränsleproduktionen

Produktionen av biobränsle måste öka om miljömålen ska nås. Så tänker energiminister Anders Ygeman nå dit.

Det finns ingen konflikt mellan produktionen av biobränsle och mat- eller skogsprodukter menar energiminister Anders Ygeman.
Det finns ingen konflikt mellan produktionen av biobränsle och mat- eller skogsprodukter menar energiminister Anders Ygeman. FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

Produktionen av biobränsle ökar i Sverige men är ändå långt ifrån vad som krävs för att klara omställningsmålet för 2030. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) hoppas därför att produktionen ökar ännu mer: