facebooktwittermail d

Andelen kvinnliga lantbrukare ökar

Färsk statistik från Jordbruksverket visar att antalet jordbruksföretag fortsätter att minska samtidigt som åldern på företagarna ökar. Men andelen kvinnligt ägande fortsätter öka.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

På onsdagen publicerade Jordbruksverket statistik över jordbruksföretag och företagare under 2020.