facebooktwittermail

Andelen kvinnliga lantbrukare ökar

Färsk statistik från Jordbruksverket visar att antalet jordbruksföretag fortsätter att minska samtidigt som åldern på företagarna ökar. Men andelen kvinnligt ägande fortsätter öka.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

På onsdagen publicerade Jordbruksverket statistik över jordbruksföretag och företagare under 2020.