facebooktwittermail d

”Analysera alla delar i företaget för att förbättra helheten”

I pressade tider kan det vara svårt att se nya lösningar i sitt företagande. För att förbättra helheten måste man ta greppet om hela företaget och täppa igen alla hål. Det rådet ger ATL:s ekonomicoach Sandra Posse.

Jag heter Gustaf och driver ett mjölkföretag med viss del slutuppfödning av stutar. Jag känner en oro inför den här vintern och hur framtiden ska se ut. När kan vi räkna med normala förhållanden igen? Det är såklart omöjligt att svara på, men jag vill inte stanna i utvecklingen. Hur ska jag både för min och även bankens del kunna visa att jag har kontroll över mitt företag och känna mig trygg att satsa vidare?

I en tid när man är pressad från alla håll är det ibland svårt att se nya lösningar eller ens ha orken att förändra. Även om vi självklart befinner oss i ett exceptionellt läge just nu är lantbruksbranschen ständigt utsatt för externa faktorer som snabbt förändrar förutsättningarna för den enskilda företagaren. Det mest naturliga sättet att möta nya förutsättningar borde vara att förändra sina strategier.

Du, liksom många andra, skulle kunna ha nytta av att göra en analys över hur exponerad du är för olika yttre faktorer och försöka styra mot en mer förutsägbar framtid. Det kan handla om diversifiering, att planera antal djur efter kapacitet i egen fodertillverkning, ändra upplägg för finansiering av verksamheten och sätta ett mål för hur stor likvid buffert som behövs för att goda år ska kunna backa upp de sämre. Jag läste en artikel nyligen av en agronomstudent som ville belysa vikten av att teori och praktik samarbetar bättre. Att det idag finns hinder för förståelse mellan dessa delar av branschen. Det skulle jag vilja knyta an till här.

Jag vet inte vad du har för erfarenhet av rådgivning idag, men jag tror att en genomgång av företaget och dess mål tillsammans med en extern part skulle kunna hjälpa dig att hitta fokus. Det är annars svårt att hitta utrymme för det arbetet i sin vardag och svårt att vara konsekvent i att följa upp. Det gäller bara att hitta rätt rådgivare. Vi har många duktiga rådgivare som arbetar nära lantbruket i Sverige. De är experter på sitt område och står för en enorm kunskapsresurs. 

Det som saknas ibland är kanske helt enkelt att backa ett steg. Hur påverkar den lilla delen företagets helhet? Hur bidrar råden till att företaget uppnår de övergripande målen med sitt företagande?  Om man arbetar för att hitta marginaler i delar av företaget och inte ser det större perspektivet kan det liknas vid att pumpa ett däck som pyser. För att förbättra helheten måste man ta greppet om hela företaget och ”lappa alla hål”.

Jag vet inte vad som är viktigast för dig, men när man börjar formulera mål ser man också snabbt vilka drivkrafter företagandet bygger på, alltså varför man gör det man gör. Utifrån det blir det sedan intressant hur man i verksamhetens olika delar kan hitta förbättringar som möjliggör utvecklingen. Där finns anledning att dyka ner i respektive expertområde igen. Så leta rätt på någon att bolla med! 

Banken bör definitivt också se positivt på en aktiv verksamhetsstyrning, vilket detta kan benämnas som. Banken vill i grunden se samma utveckling som dig i framtiden – tillväxt och lönsamhet. Utan risker, ingen vinst, men banken behöver både beslutsunderlag i pappersform och en tillit till att företaget har förmåga att hantera yttre stress.

Sandra Posse

 Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Västra

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla svar i avdelningen Fråga Experten