facebooktwittermail d

Ambassadör mot resistens utses

Svensk antibiotikakompetens ska spridas internationellt.