facebooktwittermail d

Amazone börjar med Direct inject på sprutorna

Directinject är Amazones senaste tillskott på sprutfronten. Systemet innebär att preparatet fylls på i en egen behållare på sprutan, varpå appliceringen sker i ett slutet system när behovet uppstår på fältet.

På bilden syns en sprutbom med två kretsar.
För att kunna koppla in och ur sidopreparatet tillräckligt snabbt har systemet utrustats med två separata kretsar. FOTO: AMAZONE

Om maskinföraren exempelvis upptäcker oönskade ogräs ska han eller hon kunna aktivera Directinject-systemet från hytten och tillsätta sprutmedel från den så kallade Directinject-tanken på 50 liter.

Reaktionstiden ut till munstyckena ska kortas ner genom att sprutan har två separata kretsar ut i bommen, en konventionell och en för det mixade huvudpreparatet och sidopreparatet. Därefter ska det vara möjligt att återföra outblandade sidopreparat till dunken igen, enligt Amazone. 

Det ska i sin tur ge miljövinster. Men framför allt ska systemet ge flexibilitet, tidsbesparingar, lägre maskinkostnader och mer optimerade odlingar när det blir lätt att slå på och av olika produkter. Som ett resultat av detta behöver mängden växtskyddsmedel heller inte vara känd före appliceringen. Hela systemet ska också kunna rengöras automatiskt från traktorhytten.

En tryckskärm i traktorhytt.
In- och urkoppling sker enkelt från skärmen. FOTO: AMAZONE

Systemet ska kunna användas med enaxlade UX 01-sprutor som är utrustade med Isobus och AmaSwitch eller AmaSelect med enkel munstycksstyrning och DUS pro högtryckscirkulationssystem.

Fler nyheter nästa år

I samband med produktlanseringen avslöjade företaget också att Amazones smarta sprutlösning kommer att släppas nästa år. Företagets Smart Sprayer-lösning, som bygger på kamerateknik från Bosch och behandlingsbeslut från Xarvio, ska kunna upptäcka ogräs i växande gröda, för att därefter enbart precisionsbespruta själva ogräset. På så sätt ska herbicidanvändningen kunna reduceras med upp till 90 procent. 

Betor, majs och raps har tidigare pekats ut som några av de prioriterade grödorna.

En tank.
Extratanken rymmer 50 liter och eftersom appliceringen sker i ett slutet system ska omixade rester enkelt kunna tappas tillbaka i dunken igen efter användning. FOTO: AMAZONE
Skiss på Directinject.
Skissen beskriver hur Directinject-systemet fungerar i detalj. FOTO: AMAZONE