facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen föreslår krafttag mot granbarkborren

Skogsstyrelsen vill införa ett nytt bekämpningsområde för granbarkborre i Götaland. Totalt berörs 68 000 fastigheter och 3,4 miljoner hektar skog.