facebooktwittermail

Har väntat sex år på stödbeslut – JO skarpt kritisk

Länsstyrelsen i Uppsala och Jordbruksverket får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen efter långsam handläggning i ärenden om jordbruksstöd. En lantbrukare har väntat sedan 2015 på beslut om stöd, och han är inte ensam enligt JO. 

Traktor på mindre väg omgiven av åkermark.
”JO förutsätter att länsstyrelsen snarast avslutar och avgör såväl anmälarens som andra äldre ärenden”, skriver JO i beslutet. FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT

En lantbrukare har väntat på beslut från Länsstyrelsen i Uppsala gällande flera ärenden om ersättning för omställning till ekologiskt jordbruk sedan 2015. Till slut anmäldes ärendet av bonden till JO, som nu riktar skarp kritik mot både länsstyrelsen och jordbruksverket. 

Brister i nytt IT-system (som infördes 2015) hos Jordbruksverket, med avsaknad av viktiga funktioner i systemet, ska vara orsak till att det första ärendet från 2015 blivit liggande hos länsstyrelsen. Ärendet har i sin tur bromsat upp besluten för alla nästkommande ansökningar om stöd från lantbrukaren. När beslutet sedan äntligen kom i februari 2020 var det felaktigt och inte prioriterat att lösa. 

”Fullständigt oacceptabelt”

Enligt JO:s beslut är lantbrukaren inte ensam. Över 1 000 ärenden från 2015 ansågs ha tagit alltför lång tid att handlägga och hanteringen beskrivs i beslutet som ”fullständigt oacceptabelt”.

Kritiken gäller att Länsstyrelsen i Uppsala under sex års tid inte fattat beslut i ärenden som varit klara för avgörande.

”JO förutsätter att länsstyrelsen snarast avslutar och avgör såväl anmälarens som andra äldre ärenden”, skriver JO i beslutet.

”Tar inte frågorna på allvar”

De tillägger att Jordbruksverkets ledning brustit i sin planering och tillhandahållande av det nya IT-systemet från 2015. Att de har försummat krav som gäller för handläggningsärenden, och att de förtjänar allvarlig kritik för dessa brister. 

”Enligt JO tyder de knapphändiga yttranden som både länsstyrelsen och Jordbruksverket har lämnat på att myndigheterna inte har tagit frågorna på fullt allvar. JO finner detta mycket bekymmersamt”, står att läsa i beslutet. 

Även Länsstyrelsen i Norrbotten får kritik av Justitieombudsmannen för långsam handläggning. Där rör det en man i Pajala som fått vänta i fyra år på beslut om miljöersättning.

”Allt talar för att länsstyrelsen lagt mannens ärende åt sidan och 'helt passivt' väntat på att få ett nytt IT-system”, skriver JO enligt nyhetsbyrån Siren.

Läs mer om problemen med Jordbruksverkets IT-system

Jordbruksverkets brister kostar en kvarts miljard

ATL granskar stödkaoset – har kostat 7,4 miljarder att betala ut EU-stöden

Efter stödkaoset: Nu ska Jordbruksverket övervakas

Fick vänta fyra år på beslut – nu prickas länsstyrelsen