facebooktwittermail d

Allt viktigare välja rätt trädslag

Förr var valet lätt, gran eller tall. 

Men med fler torkperioder och stora angrepp av granbarkborren tvingas skogsägaren i dag tänka över sitt trädslagsval mer grundligt.