facebooktwittermail d

Allt sämre lönsamhet för flera sågverk

Trävarumarknaden har försämrats under det senaste året och nu syns det i resultaten. Sågverkens höga vinster har sänkts eller blivit minusresultat.