facebooktwittermail d

Kraftsamling mot skogsskador med nytt centrum

Skadorna i skogen är många och ökande. Nu har SLU och Skogsstyrelsen bildat ett skogsskadecentrum för att bättre nå ut med rådgivning och starta nya forskningsprojekt.