facebooktwittermail

Kraftsamling mot skogsskador med nytt centrum

Skadorna i skogen är många och ökande. Nu har SLU och Skogsstyrelsen bildat ett skogsskadecentrum för att bättre nå ut med rådgivning och starta nya forskningsprojekt.

Svampen törskate orsakar stora problem i norra Sverige.
Svampen törskate orsakar stora problem i norra Sverige. FOTO: SCA

Skador i skogen är ett komplext och måttbottnat problem. I takt med klimatförändringarna väntas skadorna öka, med fler insektsangrepp och att nya skadegörare etablerar sig. Marktorka väntas bli vanligare, precis som stormfällningar orsakade av mildare och kortare vintrar med mindre tjäle.