facebooktwittermail d

Allt mindre antibiotika till djur – försäljningen har halverats

Försäljningen av veterinärmedicinsk antibiotika i Europa har nästan halverats sedan 2011. Från nästa år blir det lagkrav på att rapportera användning av antimikrobiella medel till djur.