facebooktwittermail

Allt mer skogsflis kommer från öst

Nu kommer allt större volymer skogsbränsle från Lettland. Sveaskogs företag Baltfor har gått från nära noll till 45 000 kubikmeter skogsflis på några månader.

Fler och fler båtar med skogsbränsle kommer över Östersjön.
Sveaskogs företag Baltfor har ökat produktionen av skogsbränsle ordentligt på sin anläggning i Riga. Framför allt är det produktionen av grotflis som kommit i gång på allvar.

Ny utrustning


- Volymerna har mångfaldigats från nära nog noll. Tidigare levererade vi mindre volymer av biprodukter från sågverksindustri som kallades Rigamix. Nu har vi investerat i ny produktionsutrustning som flishuggar och containerlastbilar. Det är ett genombrott att leveranserna har kommit i gång mer stadigvarande, säger Roger Johansson, biobränslekoordinator på Sveaskog.

Företaget räknar med att leverera runt 100 000 kubikmeter skogsbränsle i år och har ambitionen att komma upp i 350 000 kubikmeter per år.

Konkurrerar detta med svenska leverantörer av skogsbränsle?


- Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det här är ju inte något lågprisalternativ. Det drar mycket kostnader kring produktion och logistik, inte minst själva sjötransporten. I stora drag kan man säga att vi ligger på samma prisnivå som svensk skogsflis.

Ett komplement


Han menar att den baltiska flisen är ett komplement till den svenska.
- Det finns egentligen två skäl till varför kunder väljer att köpa importerad bränsleflis. Dels för att man inte hittar volymer i Sverige, när det har varit så pass kallt och en ovanligt tidig vinter i Götaland har många hamnat i försörjningsproblem. Dels brukar kunder vilja ha
en mix av olika leverantörer. Både svenska och utländska.

Strömmen av skogsbränsle går från öst till väst över Östersjön. Någon större export av svensk skogsflis med en fukthalt på bortåt 45 procent tror Roger Johansson inte så mycket på.

Inte så lätt


- Då gäller det att hitta någon som är intresserad av vår fuktiga skogsflis. Men de är inte så lätta att hitta på kontinenten. De är mest vana vid fin stamvedsflis eller pellets.

SIA Sveaskog Baltfor är ett av de största svenskägda virkesköpande företagen i Lettland. Företaget har varit verksamt i drygt tio år och har 22 anställda. Huvudkontoret ligger i Riga.Härje Rolfsson