facebooktwittermail

Allt längre kö till slakteriet

Slaktköerna har fortsatt att växa under hösten. På flera håll handlar det om två-tre månaders väntetid för den som anmäler slakt idag. Det höga trycket kan komma att pressa ned priset.

På Närkes Slakteri är kön nu uppe i tre månader. Det är närapå dubbel så lång väntetid som för ett år sedan. Bristen på foder och halm efter den regniga skördeperioden gör att fler djur slaktas.

Men det handlar också om att priset ligger högt och att slaktvikten på djuren har ökat. Sammantaget leder det till att utbudet av svenskt nötkött nu riskerar att bli högre än efterfrågan.

– På ett år har vi sett en ökning på nästan 20 procent benfritt kött på samma antal slaktade djur, säger Mats Larsson, vd på Närkes Slakteri.

Han höjer nu ett varningens finger för att en allt högre produktion gör att marknaden börjar kännas mättad. Något som kan påverka prisbilden.

Fortfarande köttsug

– Det är fortfarande en hög efterfrågan på svenskt nötkött men det känns som om branschen höjer produktionen snabbare än efterfrågan ökar. Skulle vi istället producera lite mindre än vad som efterfrågas skulle vi sannolikt kunna behålla den prisbild vi har i dag, säger Mats Larsson.

Han noterar samtidigt att priset har gått ned ett par kronor sedan toppen i våras.

– Det oroar mig att rådgivarna ensidigt verkar rekommendera djurproduktion och att många nybyggnationer av djurstallar är på gång. Mitt råd är i stället att kolla med ditt slakteri om det verkligen finns avsättning innan du investerar i nya produktionsenheter, säger Mats Larsson.

LÄS OCKSÅ: Jättebygge ska ge 22 000 grisplatser

LÄS OCKSÅ: Köerna till slakt växer för KLS Ugglarps

LÄS OCKSÅ: Coop suktar efter svenskt superkött