facebooktwittermail

Allt fler vill greppa näringen

Antalet bönder som engagerar sig i satsningen Greppa Näringen ökar. Efter de senaste månadernas rekordstora ökning har medlemsantalet passerat 10 000.

En orsak till ökningen är att Greppa Näringens område utökades under fjolåret. Från att ha omfattat kustlänen från Skåne i söder till Uppland på ostkusten ingår numera även Jönköpings, Kronobergs, Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län, skriver LRF i ett pressmeddelande.

Tillströmningen av nya medlemmar skedde framför allt under förra årets sista kvartal. Då anslöt sig 399 nya medlemmar, vilket utgjorde nära hälften av förra årets nytillskott.

Under januari 2011 anslöt sig ytterligare 144 medlemmar och det totala medlemsantalet är i dag 10009 medlemmar.

Minskade rejält


Greppa Näringen är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och landets länsstyrelser och som pågått sedan 2001. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Det svenska lantbrukets kväveläckage har minskat med cirka 10 000 ton under de senaste tio åren. En fjärdedel av denna minskning har, enligt LRF, kommit till stånd genom Greppa Näringens kostnadsfria rådgivning till enskilda lantbrukare.ATL.nu