facebooktwittermail d

Allt fler väljer att lagra

Det råder byggrusch på spannmålsgårdar runt om i landet. Conny och Kicki Wallin gör en investering i tiomiljonersklassen på nya torkar och utökad lagring.

Den tidigare prisboomen på spannmål 2007-2008 innebar rekordår även för tillverkare av spannmålsanläggningar. När spannmålspriserna sedan föll i botten falnade intresset för att bygga nytt.

Men torkan i Ryssland förra sommaren med kraftigt stigande spannmålspriser som följd, fick byggtrenden att vända upp igen.

- Det är fullt ös överallt just nu. Vi är inte riktigt uppe i 2008 års nivåer men det är inte mycket som fattas, säger Per Larsson, vd på Tornum, marknadsledare på spannmålsanläggningar i Sverige.

Helautomatisk flispanna


Conny och Kicki Wallin driver tillsammans med sina söner Hede gård i Mellerud, Dalsland. Just nu byggs det för fullt på gården.

Två drygt 50 år gamla torkar bytts ut mot en dubbel satstork på 40 kubikmeter vardera med en tillhörande helautomatisk flispanna. De gamla torkarna var trots uppdateringar under åren alldeles för tungarbetade.

- Dessutom slipper vi att elda med diesel framöver. Det ger positiva miljöeffekter samtidigt som vi sparar väldigt mycket pengar, säger Conny Wallin.

Kraftiga svängningar


Familjen odlar 530 hektar spannmål. Tidigare har hela skörden kunnat lagras in på gården men nu byggs lagringskapaciteten ut ytterligare så att lite drygt 1,5 årsskördar ska kunna lagras in. Bakgrunden till beslutet är de senaste årens kraftiga prissvängningar på spannmålsmarknaden.
- Ena året får man två kronor per kilo betalt för spannmålen och nästa år 90 öre. Då kanske man får lagra in skörden när priserna ligger i botten och sälja nästa år, säger Conny Wallin.

Lagra flera olika partier


Med den nya anläggningen får familjen också möjlighet att lagra in flera olika partier vilket gör grödvalet mer flexibelt. Dessutom går det att skilja på partier som håller bättre och sämre kvalitet.

En betningsavdelning och en ny rensmaskin gör det också möjligt att producera eget utsäde. Ungefär 70 procent av Tornums försäljning går på export till framför allt forna Östeuropa men även till Asien och till USA.

Lättare finansiera


Även utomlands märktes samma tendens som i Sverige att lantbrukare började investera när spannmålspriserna gick upp förra sommaren. På exportmarknaden hade lättnaden av finanskrisen också en viss betydelse, eftersom det var lättare för lantbrukare att få finansiering för den planerade investeringen.

- Uthålligheten hos lantbrukare har blivit större och man investerar för framtiden. Även om det kan komma nya år som 2009 med bottenpriser är trenden långsiktigt bättre spannmålspriser, säger Per Larsson på Tornum. Malin Eborn