facebooktwittermail

Allt fler satsar på eko

I Sverige ökade andelen ekologisk odlad mark med 4 procent i fjol. Samtidigt upplever Finland något av en ekoboom då den ekologisk odlade åkerarealen ökade med 12 procent.

FOTO: LARS VERNERSSON

Andelen ekologiskt odlad åkermark i Sverige ökade med 4 procent 2017. Det betyder att 19 procent av den svenska åkerarealen brukades ekologiskt förra året.

Intresset för att ställa om blir allt större. Mellan åren 2016 och 2017 var det en ökning med 24 100 hektar motsvarande 4 procent.

Totalt brukades 577 200 hektar av den svenska jordbruksmarken med ekologiska metoder under året vilket motsvarar 19 procent. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Omställningen fortsätter och under 2017 var 81 400 hektar under omställning till ekologisk produktion, en ökning med knappt 1 000 hektar eller 1 procent.

Starkaste tillväxten på 20 år

I den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030.

Enligt Jordbruksverket har den ekologiska arealen i Sverige som helhet ökat med 32 procent sedan 2010.

Finländsk ekoproduktion upplever samtidigt den starkaste tillväxten på 20 år. Den ekologiskt arealen ökade med 12 procent till 290 000 hektar. Närmare 500 gårdar inleder ekoproduktion 2018 och antalet ekogårdar ökar med 9 procent, enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Det innebär att 12,5 procent av den finländska åkermarken odlas ekologiskt.

– Siffrorna är preliminära, understryker Sampsa Heinonen, överinspektör på Evira.

Samtidigt är detta en historisk förändring, menar Sampsa Heinonen.

Ökad efterfrågan

Han pekar på att ökningen inom ekoproduktionen drivs av flera faktorer. Bland annat ökar efterfrågan på ekoprodukter i Finland med tio procent per år. Ekoproduktionens lönsamhet, speciellt på spannmålsgårdar, är också betydligt bättre än konventionell produktion.

– Odlarna har också aktiverats att osäkerhet för om det går att teckna nya ekoavtal under sista åren av programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2015-2020, säger Sampsa Heinonen till ATL.

LÄS OCKSÅ: Hårdsatsning på eko i Frankrike

LÄS OCKSÅ: Billigare att flytta djur än foder

LÄS OCKSÅ: Danska storjordbruk ställer om till eko