facebooktwittermail

Allt fler odlar vallfrö

Det är spjutspetsarna som ägnar sig åt det, menar experten. Vallfrö odlas nu på allt större arealer.

FOTO: MALIN EBORN

Svensk vallfröodling ökar. Uppgången är störst på den ekologiska sidan där arealen ökat med 15 procent på två år. Det visar siffror från Sveriges frö- och oljeväxtodlare, SFO.