facebooktwittermail

Allt fler nya lastbilar på vägarna

Volvo och Scania dominerade marknaden för tunga lastbilar 2019. För andra året i rad ökade nyregistreringarna.

FOTO: DAN BOMAN/SCANIA

6 641 lastbilar över 16 ton nyregistrerades under 2019, enligt färska siffror från Bil Sweden, branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Det är en ökning med 436 stycken jämfört med året innan.

Scania har 45 procent av marknaden med 2 993 nyregistreringar, en ökning med 452 stycken jämfört med 2018. Volvo är tvåa med en marknadsandel på 40 procent och 2 692 nyregistreringar vilket är samma antal som under 2018.

Totalt blev det 6 641 nyregistreringar av tunga lastbilar under 2019, en ökning med 7 procent jämfört med 2018.

Hårdare miljökrav

Det finns ett fortsatt stort behov av transporter konstaterar Jessica Alenius, vice VD på Bil Sweden i ett pressmeddelande:

”Omställningen mot en ökad e-handel innebär ett ökat transportbehov. Lågt ränteläge och ett förnyelsebehov från kundernas sida att byta upp sig till en ny Euro 6 lastbil inför hårdare miljözonskrav, spelar också roll. I juni hade vi en fördubbling av antalet nyregistrerade tunga lastbilar, vilket främst förklaras av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni.”