facebooktwittermail d

Allt fler leasar maskiner

Svenska bönder har av tradition velat äga sina maskiner, men nu ser flera leverantörer av traktorer och skördetröskor att intresset för leasing börjar ta fart.

Agco Finance har sett en snabb utveckling av leasing i de affärer de sköter de senaste två åren.

– Vi har gått från ingenting till 15 procents leasing, säger Therese Björkman på Agco Finance.

Hon menar att fördelarna som kunderna ser bland annat är vetskapen om vad månadskostnaden blir under avtalstiden.

I kontraktet kan också serviceavtal finnas med.

– Då blir det ett paketpris och kunden vet exakt vad det kommer att kosta.

Större lantbruk

Hittills är det mest större lantbruk och maskinstationer som valt leasing och ofta handlar det om större maskiner.

För kundföretaget finns det också bokföringstekniska fördelar. En köpt maskin påverkar likviditeten i bolaget medan en leasad maskin bara har en månadskostnad.

När leasingkontraktet löper ut kan kunden välja att lösa ut maskinen till ett restvärde.

– Men det vanligaste är att man byter ut den, säger Therese Björkman.

Handlar om avbetalningar

John Deere Financial ser ett visst intresse för leasing, men fortfarande uppskattar de att 95 procent av alla finansieringslösningar handlar om avbetalningar.

– Maskinstationer är väl de som tar leasing i dagsläget. De ser inte behovet av att äga utan är ute efter en funktion, säger Håkan Kroon på John Deere Financial.

Han menar att lantbrukare är ganska traditionella och gärna vill äga sina maskiner, men tror att en förändring kan vara på gång för företag som vill ha enkla finansieringslösningar.

– Det kommer kanske högre efterfrågan på leasing framöver. Handlarna har börjat jobba mera med serviceavtal och kunderna efterfrågar en fast månadskostnad för att få det enklare att budgetera, och det talar väl för att det kan bli vanligare i framtiden.

Vem passar leasing?

– Det passar egentligen alla. Att man väljer avbetalning beror nog dels på att man vill äga sin maskin, men det ger också möjlighet att göra justeringar i bokslutet om man har den i balansräkningen, till exempel överavskrivningar om man gör goda resultat.

Håkan Kroon menar att kostnaden för att leasa egentligen inte skiljer så mycket för kunden jämfört med avbetalning.

Mindre risk

För maskinleverantören finns också fördelar. Bland annat tar de en mindre risk eftersom de äger maskinen under leasingtiden.

– Det räcker egentligen med att de inte sköter sina betalningar så har vi rätt att hämta objektet. Med avbetalning måste vi avvakta ett konkursbeslut och det tar oftast längre tid, säger Håkan Kroon.

Hos Söderberg & Haak har intresset för leasing inte tagit fart.

– Vi har haft diskussioner om detta i flera år och har lösningen färdig men det har inte ökat hos oss, säger Erik Thuring, marknadschef i bolaget.

Låga räntorna

Lantmännen Maskin erbjuder också leasing men inte heller där är det många som väljer den varianten. Delvis, menar man, på grund av de låga räntorna som ger fördelaktiga avbetalningar vid köp.

De få som valt leasing har framförallt varit entreprenörer som leasar traktorer, men man utesluter inte att andra får upp ögonen för lösningen.

– Vi tror att leasing kan bli ett mer intressant alternativ i framtiden även för lantbruksmaskiner, säger kommunikatören Anna-Lena Lindell i ett mejl.

KALKYL: Leasing

Om en maskin kostar 1 miljon kronor och kunden lägger 20 procent i kontantinsats skulle månadskostnaden bli ungefär 9500 kronor exklusive moms med leasing. Då har man valt ett restvärde på 30 procent efter fem år.

Samma maskin med köp på avbetalning skulle ge en månadskostnad på cirka 10 000 kronor i månaden under sju år. Då är maskinen helt betald och kunden äger alltså maskinen.

Detta är bara ett exempel och förutsättningarna kan skilja mellan kunder, maskiner och avtal.

Källa: Agco Finance