facebooktwittermail d

Allt färre tillåtna preparat ger akuta insektsproblem

Antalet växtskyddsmedel mot insekter i de vanligaste grödorna har minskat kraftigt i Sverige de senaste sex åren. 

Särskilt allvarligt är läget när det gäller fritfluga. 

Sprutning av fält i Sverige 2022.
Antalet tillåtna insekticider har minskat i rask takt på några år. FOTO: ANDERS GOOD

Spannmåls- och oljeväxtodlare i Sverige har på några få år fått allt färre insektspreparat att använda i sin växtodling. 

Antalet tillåtna insekticider, både vad gäller betning och sprutning, har minskat från 16 till 5 sedan 2016.