facebooktwittermail d

Allt färre saknar bredband

Nu är det bara 1 100 fasta bostäder och företag som inte alls kan få bredband i Sverige.

Vid den tidigare kartläggningen som Post- och telestyrelsen (PTS) gjorde i oktober 2009 var det 2 800 hushåll och företag som inte kunde få bredband.

Enligt PTS beror minskningen framför allt på Net1:s utbyggnad av mobilt bredband på landsbygden.

Minst 100 Mbit


Kartläggningen visar också att det i oktober 2010 var 44 procent av fasta bostäder och företagen som hade möjlighet att få bredband på minst 100 Mbit/s hastighet.

För första gången har man tittat på den på faktisk tillgången på bredband, att kunden utan extra kostnader ska kunna beställa ett bredband på minst 100 Mbit/s.

Mål redan uppnått


Det innebär att regeringens delmål, att minst 40 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband till år 2015 redan är uppnått.

Huvudmålet är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till den hastigeten 2020. Hans Dahlgren