facebooktwittermail d

Allt färre mjölkkor på svenska gårdar

Antalet mjölkkor och företag som sysslar med mjölkproduktioner fortsätter att minska i Sverige. Hela 200 mjölkföretag slog igen produktionen mellan juni 2014 och juni 2015.

Det är färsk statistik från Jordbruksverket i den årliga Djurräkningen som visar att trenden håller i sig. Mjölkgårdarna blir färre och färre och antalet mjölkkor minskar stadigt. Under mätperioden juni 2014 och juni 2015 minskade antalet mjölkkor med 1,7 procent och antalet mjölkföretag med 200 stycken, vilket motsvarar 4,5 procent av det totala antalet företag.

- Ja, trenden håller i sig med stadigt minskade antal gårdar med mjölkkor i landet, säger Anders Grönvall på statistikenheten på Jordbruksverket till atl.nu

Kan man se några regionala skillnader i landet?

- Nej, egentligen inte. Visst kan man grotta ned sig i det men då blir också mer statistiskt osäkert.

Framför allt är det gårdar med få kor som tvingas lägga ned medan antalet djur på de överlevande gårdarna ökade från 78 till 81 under mätperioden.

Siffror visar också att de små gårdarna är vanligare i norr än i söder. I området Övre Norrland är gårdarna med över 100 kor endast 15 procent av det totala antalet medan samma gårdar i Götalands södra slättbygder står för 45 procent av totalen.

Trenden med allt fler får på de svenska gårdarna fortsätter även om den tidigare hastiga ökningen till viss del har avstannat. Grisgårdarna har efter en tuff tid hittat en viss stabilitet och Jordbruksverket ser att den tidigare utvecklingen med stängda grisgårdar åtminstone inte fortsatt under mätperioden.

Ser ni att någon av trenderna kommer att hålla i sig?

- Vi ser detta rent statistiskt och ville inte spekulera om framtiden, menar Grönvall.

 

LÄS MER: Buchts besked – då kommer extramiljonerna till svenska mjölkbönder