facebooktwittermail d

Allt färre avverkningar skadar kulturlämningar

Skogsavverkningar orsakar ofta skada på kulturlämningar i landet – men problemen är samtidigt mindre nu än tidigare, visar en inventering från Skogsstyrelsen.