facebooktwittermail d

Allmänning får ersättning för nekad avverkning

Umeå tingsrätt ger Tärna-Stensele Allmänningeskog rätt till ersättning sedan de fått avslag på en avverkningsansökan i Storuman.

FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Enligt domen ska staten betala 652 900 kronor plus ränta till allmänningen, detta sedan allmänningen fått avslag på en avverkningsanmälan våren 2018 på grund av höga naturvärden. Dessutom ska staten betala allmänningens rättegångskostnader på 89 319 kronor. Ärendet är ett av många rörande avverkningsansökningar i fjällnära skog, och där Mark- och miljööverdomstolen i en prejudicerande dom i fjol kom fram till att staten är skyldig att betala ersättning vid avslag på ansökningar eftersom detta avsevärt försvårar pågående markanvändning.