facebooktwittermail

Allemansrätten måste bevaras

Vi behöver prata om nya inkomster och ett bredare hållbart brukande. Men att ta bort allemansrätten är ett stort steg åt fel håll, menar Erik Westholm, professor vid SLU, skogsägare och Leif Öster, skogsägare och turismföretagare.

Rätten att plocka bär och svamp på annans mark är en del av den svenska folksjälen. Allemansrätten bör bevaras.
Rätten att plocka bär och svamp på annans mark är en del av den svenska folksjälen. Allemansrätten bör bevaras. FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Chefen för SLU: s Future Forests Annika Nordin vill i ATL den 28 augusti avskaffa allemansrätten när det gäller bär- och svampplockning. Hon vill ersätta den med ett svamp- och bärkort som allmänheten måste lösa. Tidningens ledare är inne på samma spår.

Det är ett mycket dåligt förslag som skulle öka konflikterna om det svenska skogsbruket. Förslaget kan bli en verklig björntjänst för skogsägarna. Vi måste i stället förstå att allemansrätten är helt fantastisk. Den ska bevaras och försvaras.

Vi behöver absolut diskutera landsbygdens ekonomi. Vi behöver prata om nya inkomster och ett bredare hållbart brukande. Den markägare som i mer organiserad form och inhägnat mot vilda djur kommersiellt vill odla bär och svamp ska naturligtvis kunna göra det utan att hindras av allemansrätten.

Men det är inte det som saken gäller nu. Förslaget från Annika Nordin och ATL:s ledare är huvudsakligen riktat mot de 3–4 miljoner svenskar som årligen med glädje småskaligt plockar bär och svamp mest för eget bruk.

Kravet på att de ska betala bär- och svamplicens är dåligt av flera skäl:

1. Allemansrätten är grundlagsskyddad och rätten att plocka bär och svamp på annans mark är urgammal, den är en del av den svenska folksjälen. Den är internationellt omtalad och berömd och spelar stor symbolisk roll för turismen. Den visar upp Sverige från sin bästa sida.

2. Begränsad allemansrätt skulle förvärra konflikterna på landsbygden mellan dem som äger skog och dem som inte gör det. Det skulle också kunna ge konflikter mellan stad och land. Och mellan skogsbruk och allmänhet.

3. Redan nu går stora mängder bär och svamp till spillo för att ingen plockar dem. Om det dessutom ska kosta pengar att gå ut i skogen och ta vara på dem skulle motiven minska liksom den lust och glädje som ligger i själva samlandet.

4. Rent praktiskt är förslaget mycket svårt att införa. Hur ska bärplockaren veta vems mark man är på och hur ska man sedan få tag i den kanske okända markägaren? Och vad gör man när bärplockaren passerar flera fastigheter – krävs då flera kort?

Nej. Låt oss prata om hur landsbygden ska få rimligt betalt för varor och tjänster som den levererar. Vi behöver utveckla nya produkter, mångbruk och inkomster. Men att ta bort allemansrätten är ett stort steg åt fel håll.

Erik Westholm,

professor emeritus, Institutionen för Stad och Land vid SLU, skogsägare

Leif Öster,

skogsägare och turismföretagare

Läs också: Debatt: Låt oss diskutera allemansrätten i grunden

Läs också: Ledare: Sätt gränser för allemansrätten

Läs också: Krönika: Ta betalt för rätten att plocka bär

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande