facebooktwittermail d

Alla vinner på att gynna svenskt jordbruk

Varför ska man välja svenska produkter? Den frågan har många svar. Djurskydd, hälsa, jobb och miljö är några anledningar att stödja svensk livsmedelproduktion.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Att Sverige har ett av världens bästa djurskydd känner nog de flesta till. Att vissa menar att ”alla inte har råd”, det köper jag inte. För är det då okej med till exempel barnarbete inom klädindustrin för att få fram billiga kläder? Tror inte att många tycker att det är okej. Varför skulle det då vara okej att köpa kött från djur som levt under gräsliga förhållanden och förmodligen gått igenom en slakt utan bedövning? Kan ni verkligen äta detta med gott samvete?

Två tredjedelar av all antibiotika i världen används till livsmedelsproducerande djur. Sverige är det land i Europa, ihop med Norge och Island, som använder minst mängd antibiotika. Här är det inte tillåtet att ge antibiotika i före­byggande syfte eller att ge tillväxthormoner. I många andra länder lever djuren på så små ytor och så många djur ihop att det lätt sprids sjukdomar, därför ges antibiotika förebyggande till hela besättningar. Det finns sedan kvar en hel del rester i köttet vi köper. Det bidrar till att det utvecklas multiresistenta bakterier och på sikt kommer vi inte att kunna behandla sjukdomar som lunginflammation.

Varje bonde håller i genomsnitt fem andra personer med jobb. Genom att välja svenska livsmedel gynnar man också arbetsmarknaden. När en bonde tvingas lägga ner drabbar det i många andra led, som djurtransportörer, slaktare, djurskötare, mejeriarbetare. Det är inte många som tänker på det. Även om det givetvis drabbar bonden hårdast. För 10 år sedan fanns det 8 500 mjölkföretag och i fjol var antalet cirka 4 200 (källa: Jordbruksverket).

1950 fanns det 252 503 bilar och 2 565 160 nötkreatur i Sverige. I dagsläget finns det 4 585 519 bilar och endast 1 500 000 nötkreatur kvar (källa: SCB). Hur kan det då vara korna som är roten till alla klimatförändringar i världen? Innan vi behöver fundera på klimatförändringarna som orsakas av nötkreatur finns det betydligt viktigare saker att koncentrera oss på. Som till exempel utsläpp från fordon, alla lastbilar som går över hela jorden för att transportera mat till oss. Mat som vi själv kan odla, eller föda upp i Sverige. För att inte tala om flyg- och fartygstrafiken. Men den frågan är obekväm. Alla vill väl resa till Thailand under julen? Dessutom är våra öppna landskap och härliga naturbeten unika. Utan betande djur kommer dessa marker att växa igen.

När man pratar om att korna är dåliga för miljön ser man det oftast det ur ett globalt perspektiv. Man räknar inte in de goda sakerna de bidrar till i Sverige. Givetvis är djurproduktion i till exempel Brasilien, där man hugger ner regnskog för att få betesmark och kunna odla till exempel soja, inte klimastsmart. Välj då inte det köttet. Välj ett svenskt, lokalproducerat kött som har gått på äkta naturbete.

Bara för att vi minskar antalet kor i landet betyder inte det att vi äter mindre kött. Vi väljer bara ett annat kött. Utländskt. Det gynnar varken djuren, svenska jobb, öppna landskap eller att säkerställa en stark inhemsk produktion.

Alla har allt att vinna på att gynna svenskt jordbruk och välja svenska produkter från sitt närområde. Detta gäller såväl konsumenter som kommun och landsting.

Sara Rosqvist

Landsbygdspartiet oberoende, Skåne