facebooktwittermail d

Alla salmonellafall upptäcks inte

Det kan vara oerhört tungt för den lantbrukare vars gård drabbas av salmonella. Veterinären Agneta Johnsson menar att det finns ett visst mörkertal vad gäller salmonella.

Under 1 procent av humansmittan är inhemsk i Sverige.
Under 1 procent av humansmittan är inhemsk i Sverige.

"Du ses som smittförande av andra. När gården spärras innebär det dessutom så mycket begränsningar i ditt vardagsliv och det känns orättvist", säger Agneta Johnsson, veterinär i skånska Staffanstorp.

Agneta Johnsson var med som är utredande veterinär på Jordbruksverket vid det stora utbrottet av salmonella i Hörbytrakten 2012-2014 där tolv gårdar spärrades av.

I dag är spärren hävd för åtta av gårdarna.

– I början var stämningen hätskt och många tyckte att det var väldigt obehagligt men efterhand lugnade det ned sig. Speciellt när fler gårdar spärrades, säger hon.

Skapar frustration

Det är ingen av gårdarna som knäckts ekonomiskt och tvingats lägga ned även om det finns köttproducenter i området som fått ändra sina rutiner och slutat köpa in kalvar utifrån.

Agneta Johnsson menar att många drabbade lantbrukare upplever en stor frustration när Jordbruksverket spärrar gården.

– Du är van vid att fatta egna beslut och så kommer plötsligt någon annan och ska bestämma. Dessutom ska du ut med alla pengarna själv. Det är klart att många känner sig överkörda, säger hon.

Kan finnas mörkertal

När smittan som först upptäcktes i Hörbyområdet 2012 började omfatta flera gårdar, gjordes en screening under 2014, på flera gårdar i närområdet. Resultatet blev att salmonella upptäcktes även på andra besättningar. Det handlade framförallt om mjölkgårdar men också någon köttgård.

– Det är lite av en kostnadsfråga. Där det är lättast att utföra analysen, det vill säga på tankmjölken, hittar man också flesta fall. I Hörby handlade det knappast om nyinfektioner utan smittan förekom utan att det orsakade någon direkt synbar sjuklighet, hos de besättningar som hittades vid denna screening, säger Agneta Johnsson.

Finns ett mörkertal

Därför tror hon också att det finns ett mörkertal när det gäller salmonella hos nötkreatur.

– Besättningarna kanske inte är direkt smittförande men har antikroppsreaktion. Smittan kan finnas sedan länge utan att den märks och det är absolut inte så att bönderna försöker mörka det, säger hon.

Samtidigt uppmanar hon djurbönder att tänka på det i sitt hanterande av foder och djur både utom- och inomgårds. 

LÄS MER: Dråpslag att få in salmonella - nu slutar han som uppfödare

LÄS MER: Sjukdomsersättning på femårshögsta