facebooktwittermail d

Alla måste göra sitt i mjölkkrisen

Kompakt politiskt motstånd och låsta positioner på många håll förvärrar mjölkkrisen. Lantbrukare, mejeriföretag, handel och politiker måste samverka för att hitta lösningar. LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson manar alla parter att ta sitt ansvar.

Jag är övertygad om att det gröna näringslivet är en framtidsbransch, där mat och energi kommer vara avgörande.

Ändå är det nästan alltid kris i någon produktionsgren. Den som pågår i mjölksektorn just nu är den värsta jag upplevt under min tid som förtroendevald.

Den riskerar få stora konsekvenser inte bara för enskilda företagare och i mejerisektorn utan också för resten av svenskt jordbruk, för landsbygden och för balansen mellan land och stad.

Därför är jag uppriktigt trött på det kompakta motståndet från politiskt håll: ”Nej, det går inte att betala för djurvälfärd som är svensk särlagstiftning.” ”Nej, det går absolut inte att ändra en stavelse i lagen och ändå behålla djuromsorgen.” ”Nej, ökad återbetalning av skatt på drivmedel blir för dyrt och skickar fel signaler” (även om förnyelsebara drivmedel också beskattas). ”Nej, vi kan inte skynda på utbetalningarna av EU-ersättningarna.”

Men jag blir också förvånad över vad olika intressegrupper så ensidigt hävdar: ”Om vi bara får exakt samma villkor som resten av EU kan alla svenska bönder konkurrera på världsmarknaden.” ”Jo, det går visst att fullt ut ta betalt för lagstiftade krav på uppfödning och produktion.” ”Hamnar det i mellanleden så får ni skylla er själva. Marknadsför er mer, eller starta egen försäljning.”

Den här principfastheten från alla håll leder inte framåt. För LRF är det uppenbart att vad som krävs för att mildra krisen och nå långsiktig lönsamhet är att alla parter tar sitt ansvar.

Mjölkbonden för sitt företag. Mejeriet för sin marknadsstrategi och sina leverantörer. Handeln för sin marknadsföring och försäljning, och politiken för de politiska villkoren och den offentliga upphandlingen.

Hittills har mjölkbonden, som är sist på repet, fått bära hela det ekonomiska ansvaret – banker och foderleverantörer vill ju ha sitt.

Samtidigt ser vi ett betydande medialt intresse för krisen. Stora konsumentgrupper visar handgripligt stöd genom lokala mjölkkronekampanjer och skriver dessutom på LRF:s namninsamling för mjölken.

Det är ett förtroende att förvalta väl. Och just därför är det så viktigt att nu hitta en väg framåt som bevisar att god miljö- och djuromsorg lönar sig.

Det närmaste halvåret är avgörande för om världens mest klimatsmarta mjölkproduktion kan behålla och utveckla sin position.

Eller om det blir ett privilegium för en mindre grupp köpstarka konsumenter att kunna välja mejerivaror från kor, som tack vare svenska bönders dagliga omsorg har EU:s lägsta antibiotikaanvändning.

Samma bönder som dessutom håller landskapet öppet och skapar arbetstillfällen i sin hembygd. Vad som nu krävs är satsningar i höstbudgeten – men också att alla andra aktörer drar sitt strå till stacken.

Helena Jonsson

Förbundsordförande LRF