facebooktwittermail d

Alla länder i EU ska följa reglerna

Djurvälfärden ska hålla en hög standard inom hela EU. Enskilda medlemsländer ska inte tillåtas fuska med införandet av regler som gällt inom unionen sedan år 2007.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Därför är det bra att EU-kommissionen nu aviserar att man ska utöka kontrollerna av djurtransporterna inom EU nästa år.

Det finns i huvudsak två bra anledningar till det. För det första förutsätter djurhållning en hög etik, utgångspunkten måste vara att minimera lidandet i alla steg av animalieproduktionen.

Djurhållningen måste vara anständig. Signalen från marknaden är tydlig: konsumenterna ställer etiska krav på produktionen, vilket det ökande intresset för svensk kött vi nu ser är ett kvitto på.

Det andra skälet är att fusk inte ska löna sig. Om djur utsätts för lidande för att spara kostnader eller besvär måste medlemsländernas myndigheter med kraft slå ned på detta beteende också för att det snedvrider konkurrensen inom EU. Snart tio år gamla regler om djurtransporter måste ovillkorligen följas.

Svenskt lantbruk har en ledande position när det gäller djurskydd. Det är i grunden bra även om de höga ambitionerna också bidragit till förlorad konkurrenskraft.

Samtidigt som importen av kött från EU-länder med lägre produktionskostnader, bland annat till följd av lägre ställda djurskyddskrav, har ökat.

Förra veckans jordbruksministerråd i Bryssel innebar framgångar för Sverige på djurskyddsområdet. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) fick med sig ytterligare elva medlemsländer när han krävde bättre efterlevnad av reglerna för djurtransporter.

Frågan har fått aktualitet efter att en djurskyddsorganisation avslöjat allvarliga missförhållanden vid en transport av djur från Bulgarien till Turkiet: överfulla lastbilsflak, inget foder eller vatten i 40-gradig värme. Så ska det naturligtvis inte få gå till.

Även om det från politiskt håll finns en tydlig inställning i fråga om djurskydd på EU-nivå har det brustit i genomförandet på nationell nivå. Förstärkta kontroller av djurtransporter från EU-kommissionens sida och det första mötet för EU:s djurvälfärdsplattform, som tillkommit på svenskt initiativ, nästa år visar dock att utvecklingen går i rätt riktning.

För svensk del vill vi se en utveckling där unionens krav höjs till vår nivå, något som kanske inte är helt omöjligt om man ska tro landsbygdsministerns intryck från mötet där flera av hans kollegor talade om en översyn av regelverket.

Att etiken kommit upp på köksbordet är bra. Mervärden och hög kvalitet är viktiga säljargument, men priset är i många fall den avgörande faktorn. Följs inte det gemensamma regelverket inom EU drabbar det svenskt lantbruks konkurrenskraft. Det är bra att regeringen i samverkan med andra medlemsländer tar sig an regelfusket.